Print this page
Kaštelir tematske poti
Tematske poti

Kaštelir tematske poti

Projekt si prizadeva oživiti histrsko zgodovino Istre in jo predstaviti sodobnemu obiskovalcu. Zgradil je mrežo kolesarskih poti in pešpoti, s katerimi je povezal zgodovinske točke.

 Razprostranjenost gradišč na Krasu in v IstriRazprostranjenost gradišč na Krasu in v Istri

Več o projektu in njegovih rezultatih pa v opisu iz predstavitve projekta:
Projekt »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, z akronimom KAŠTELIR, je del Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Rdečo nit projekta predstavljajo ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe – t.j. 2. in 1. tisočletja pr. n. št.).

Logo2 Kaštelir Logo2

Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo, tudi s pomočjo spletne platforme in mobilne aplikacije. S projektom želijo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

Logo Interreg

Do njihove spletne strani dostopate prek https://map.kastelir.eu/sl/about. Na tem mestu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodplace.kastelir je mogoče pridobiti tudi aplikacijo za mobilne naprave.

Vir: https://map.kastelir.eu/sl/about

Last modified on nedelja, 11 april 2021 16:10
urednik

Latest from urednik