Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit

Zavod Traven

Zavod TRAVEN smo ustanovili za izvajanje naslednjih dejavnosti:

- razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastanek razvojnih projektov,
- koordiniranje aktivnosti in izdelava razvojnih strategij za ohranjanje podeželja in razvoj socialnega podjetništva,
- aktiviranje in razvoj kadrov, organiziranje razvoja kadrov za podjetništvo,
- naloge podjetniškega inkubatorja,
- svetovanje in pridobivanje razvojnih finančnih sredstev za posamezne razvojne in podjetniške projekte.


Namen ustanovitve in dosedanja dejavnost
Bogastvo kulturne dediščine je izjemen potencial, ki ob strokovnem vodenju in aktivnostih ter osveščanju prebivalcev in lastnikov/upraviteljev virov predstavlja za območje pomembne razvojne možnosti. Na njih temelji razvoj bio kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, mehkega turizma, kmečke obrti in socialne kohezije, kot končnega rezultata. V današnjem čedalje bolj globaliziranem svetu predstavlja hkrati sestavine edinstvenosti, ki zagotavljajo unikatno ponudbo kot element identitete in vir konkurenčne prednosti.
Ob razmisleku kaj so lahko ekonomski temelji podeželja, ki ima kulturno dediščinske kakovosti in trpi za podrazvitostjo, se spogledujemo tudi z ambicijo, da lahko ekonomska valorizacija kulturne dediščine prinese gospodarski preporod običajno nerazvitemu okolju. Naloga je lahko enostavna v delu, kjer merimo neposredno uporabno vrednost , smo pa ustanovitelji zavoda čvrsto prepričani, da je polna gospodarska vrednost čisto nekaj drugega. Problem je le v tem, da prevladujoči finančno računovodski način spremljanja poslovnih rezultatov drugih učinkov enostavno ne zaznava, torej kot da ne obstajajo.

Neznosna preprostost enostavnega menjalnega razmerja oziroma transakcije daj : dam je že lep čas na preizkušnji. Postindustrijske družbe, večinsko storitveno usmerjene in podprte z naglo napredujočo informacijsko tehnologijo z enako hitrostjo proizvajajo nove zasnove in poslovne modele. Izpostaviti je mogoče zamisel o tokovih prihodkov, ki se pogosto pojavlja v kontekstu informacijskih storitev in interneta: hitro je mogoče vložiti denar, njegovo povračilo pa je treba gledati skozi več vrst tokov prihodkov, materialne in nematerialne narave in jih tudi znati vrednotiti. Prepad v razvitosti se kaže tudi v tem, da številni enostavno ne zmorejo prebaviti kaj več kot enostavnega transakcijskega razmerja. Zato se »ničesar ne splača« in ne verjame v včasih že preizkušene nove poslovne modele.

Skrivnosti v eksploataciji kulturne dediščine pravzaprav ni. Gre za nepregledno število alternativ, kjer vsaka zahteva projektno menedžiranje in izrabo mreženja na podjetniški ravni. To je kot če bi parafrazirali Einsteinovo misel, da .. »obstaja perfekcija informacij in konfuzija ciljev«. Ekonomska valorizacija kulturne dediščine na splošni ravni obtiči v fazi študije priložnosti. Novi napori k revitalizaciji in eksploataciji kulturne dediščine bi se morali sedaj ogledati v konkretnih podjetniških projektih in spodbudah zanje. Sedaj rabimo podjetnike in socialne podjetnike, ki hočejo izkoristiti priložnosti.

Nenazadnje tudi Zavod Traven ni nastal preko noči. Je rezultat usmerjenih prizadevanj ustanoviteljev po letu 2000, kar mu je omogočilo sodelovanje pri projektu REVITAS s katerim je mogoče razložiti večino trenutnih dejavnosti zavoda.

Območje Slovenske Istre se lahko z vidika gospodarske in splošne razvitosti deli na razviti priobalni pas in na podpovprečno razviti zaledni del, ki spada predvsem v Mestno občino Koper, delček pa tudi v občini Piran in Izola. Dosedanji gospodarski razvoj mu ni prinesel trajnostnega razvoja, tako da je verjetno kopiranje obstoječih razvojnih vzorcev obsojeno na neuspeh. Ostala pa je večidel ohranjena prvinska naselbinska kultura in kulturna krajina.

Sklop ekonomske valorizacije kulturne dediščine v številnih pojavnih oblikah in povezavah se naslanja na potencial zalednega področja v posameznem obravnavanem delu skozi sestavine študije priložnosti, ekonomiko vsakokratnega »posla« in oceno tržnega potenciala, slednje večidel skozi kakovostno vrednotenje tržne priložnosti.

V sedanjem času divje urbanizacije tradicionalna kulturna dediščina naglo izgublja svojo specifiko, s tem pa izginja tudi njegova pričevalnost. Če želimo ohraniti spomin na pomemben del naše kulturne preteklosti se moramo lotiti aktivnega varovanja tradicionalnih naselij s širšo okolico v Istri. V temeljnih dolgoročnih dokumentih občine Koper, ki zajema večino geografskega območja znanega kot Slovenska Istra, je poudarjeno povezovanje turističnih kapacitet z ozkega obalnega območja z možnostmi in potenciali, ki jih nudi bogato zaledje Slovenske Istre.

Interes Zavoda TRAVEN je predvsem zaustaviti propadanje podeželja in spodbuditi razvojne potenciale. Sredstvo za doseganje ciljev in namena ustanovitve zavoda so sodelovanje v projektih, ki se usmerjajo v varovanje in razvoj kulturne dediščine Slovenske Istre.

Spletni portal za ohranjanje  in uporabo kulturne dediščine

Kako zagotavljati trajnostne učinke na področju osnovne dejavnosti – ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine? Vse poti merijo na uporabo informacijske tehnologije.
Naloga je za zavod Traven na dolgi rok tako pomembna, da zasluži posebno obravnavo.

V osnovi gre za vertikalni spletni portal, ki je specializirano vstopno mesto za področje varovanja, ohranjanja in vzdrževanje kulturne in naravne dediščine Slovenske Istre.
Portal zagotavlja enotno dostopno mesto za raznolike informacije, združene pod eno streho. Prvinski namen portala je enostavnost uporabe. Poleg enotnega dostopnega mesta – navideznih vhodnih vrat – si portal prizadeva zagotavljati bogato navigacijsko strukturo, kar se kaže tudi v bogati ponudbi povezav na osnovni strani portala.

Last modified on nedelja, 26 januar 2020 08:25
Tagged under

Novo na portalu

cache/resized/6650e3667f9f8746ab825be376c1ae08.jpg
Pisana zgodovina
cache/resized/738838650dc47260ab400387e75771bd.jpg
Zgodbe (in spomini)
cache/resized/ebb94b257960895cdfdbda8edc9d4c87.jpg
Pisana zgodovina
cache/resized/b0bdb1262f09d9c5ca9adc1f09643025.jpg
Cerkve in samostani
cache/resized/95066bfe644a116f2305acfb85334b81.jpg
Kulturne znamenitosti

Na strani je 88 gostov in ni članov .

Top