slhrendeit
Register poti Zemljevid poti, vključenih v register – vse kategorije s planinskimi potmi

Register poti

Register pohodnih, učnih, kolesarskih, konjeniških in plezalnih poti štirih obalnih občin 

Projekt nadgradnje kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II) združuje več partnerjev: Občino Piran (vodilni partner), Mestno občino Koper, Občino Izola, Občino Ankaran in Turistično združenje Portorož g.i.z.

Namen projekta je ureditev označevanja poti v vseh obalnih občinah in postavitev temeljev za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih, kakor tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiska v zaledje. Obalne občine bi s tem rade dosegle skupno promocijo in nadgradnjo infrastrukture in aktivnosti, ki jih nudi podeželje.

Z vzpostavitvijo pravilnika, registra poti, nadgradnjo obstoječih ter dodajanjem novih poti se bo izboljšalo obstoječo infrastrukturo (tudi informacijsko). Poleg tega se bo z vzpostavitvijo pravil izboljšalo prostorsko načrtovanje in upravljanje z okoljem. Z vzpostavitvijo skupnega interaktivnega zemljevida se bo povečala prepoznavnost območja oziroma enotne destinacije nasploh.

Eden od rezultatov projekta je tudi izdelava registra pohodnih, kolesarskih, konjeniških, učnih in plezalnih poti v štirih obalnih občinah: Občini Piran, Občini Izola, Mestni občini Koper in Občini Ankaran.
Podatki vključeni v register poti so se pridobivali v obdobju od junija do septembra 2020 in prikazujejo stanje o poteh na dan 1. oktober 2020. V register so vključene pohodne, učne, kolesarske, konjeniške in plezalne poti v štirih obalnih občinah: Občini Piran, Občini Izola, Mestni občini Koper in Občini Ankaran.

Zbiranje podatkov je potekalo na več načinov, deloma preko individualnih vprašalnikov, osebnih intervjujev, prejeto dokumentacijo in neposredno na terenu. Kontaktne osebe, ki so bile vključene v postopek pridobivanja ali potrjevanja podatkov, so bile prepoznane kot upravljavci ali skrbniki poti oziroma so imele podatke o poteh.

Register je sestavljen iz: splošnih podatkov o poti, inventarizacije poti in vrednotenja stanja poti ter potrebnih izboljšav.

Celoten register poti je dostopen na tej povezavi: register-poti-za-spletcompressed.pdf (visitankaran.si)

Vir:
register-poti-za-spletcompressed.pdf (visitankaran.si)

More in this category: « Konjeniške poti

Na strani je 163 gostov in ni članov .

Top