Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit
Organizacija domačij Istrska hiša

Organizacija domačij

Organizacija domačij, razporeditev prostorov in komunikacije.

Pri kraškem tipu domačije so stavbe organizirane okrog zaprtih dvorišč. Tam, kjer dvorišče ni obdano s stavbami, je ograjeno z dva metra ali več visokim kamnitim zidom. Vhod v domačijo vodi skozi dvoriščni porton.

Stanovanjska hiša je samostojna enota. Starejši tip je imel v pritličju klet in morda še kuhinjo, medtem ko so bile v zgornjem nadstropju spalnice in kašče, do katerih se je prišlo po zunanjih stopnicah in ganku. Šele kasneje so ponekod uvedli notranje stopnišče. V manjši meri se je kraški tip domačije razvil tudi v Istri, sicer pa je podoba domačij v Istri zelo pestra. Včasih je gospodarsko poslopje v istem nizu s stanovanjsko hišo, drugje je od nje povsem ločeno. Če so bili gospodarski in bivalni prostori združeni v isto stavbo, je bila delitev etažna. Gospodarski prostori so imeli mesto v pritličju, bivalni v nadstropju. Do slednjih je bil dostop po baladurju.

Arhaicen tip hise v PodgorjuArhaičen tip hiše v Podgorju

Posegi v naseljih

Pri ohranjanju organizacije domačij z razporedom notranjih in zunanjih prostorov ter komunikacij med njimi pride v  poštev metoda adaptacije – revitalizacije. Njen pomen je velik; stavbam določa vsebino, kar ima odločujoč vpliv na ureditev celote. Idealno bi bilo, da bi se ta metoda uporabila pri vseh stavbah oziroma domačijah, ki se obnavljajo. Vendar  je pri stanovanjskih hišah, ki niso posebej zavarovane znotraj zaščitenih naselij, ta metoda večkrat težko izvedljiva, ker preveč posega v načrte investitorjev. V večji meri se uporablja pri stavbah, ki imajo javno funkcijo. Lastnik, ki načrtuje v stavbi/domačiji turistično dejavnost, bo na primer zainteresiran, da jo ohrani v čim bolj avtentični podobi in tradicionalni pripovednosti, saj se zaveda, da bo to povečalo njeno privlačnost in izboljšalo kakovost bivanja.

Notranjost stare hise v PadniNotranjost stare hiše v Padni

Žal se nekaterim kompromisom v škodo integritete kulturne dediščine ni mogoče izogniti, če želimo, da bo načrtovanje revitalizacije realno. Današnji stanovanjski standardi se v nekaterih vidikih razlikujejo od preteklih. Elementi, ki so tuji tradicionalni kulturi in stavbarstvu, vendar so hkrati nujno potrebni v sodobnih bivalnih in gospodarskih enotah, so predvsem sanitarije ter električna, vodna, odtočna, toplotna in telefonska napeljava. Vendar je tudi naštete posege mogoče izvesti tako, da se nemoteče vključijo v obstoječo materialno substanco, ne da bi okrnili njeno podobo in pričevalnost.

Ognjisce v AbitantihOgnjišče v Abitantih

Zaradi vnosa novih funkcij je večkrat treba spreminjati namembnost prostorov, predvsem iz gospodarskih v stanovanjske. Včasih to narekujejo sanitarni predpisi, ki zahtevajo umik hlevov, svinjakov in podobnih objektov iz vasi, čeprav so bili ti v preteklosti njen sestavni del. Po drugi strani je prišlo do novih tehnoloških zahtev pri hlevarstvu, kletarstvu in drugih kmečkih dejavnosti, ki večkrat zahtevajo umik v večje prostore zunaj naselij. V nekem smislu je spreminjanje namembnosti prostorov samo nadaljevanje že tradicionalnega dogajanja; že v preteklosti so namreč domačini prirejali prostore in cele stavbe v skladu s spreminjajočimi se potrebami.

Baladur v Grintovcu1Baladur v Grintovcu

Logo ZVKDS iz vsebine Prironika o suhozidni gradnji

logo revitas obrezan

REVITAS - Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju je čezmejni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 (IPA – instrument predpristopne pomoči).

Tagged under

Novo na portalu

cache/resized/2b0220451323c657bff424128f4c2e0b.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/ccaa06b732b04cfa1c3fbf42c26b2aa6.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/f9ddf6351f21430ea86e90da7faa6ef4.jpg
Zgodovinski kraji, gradovi in utrdbe
cache/resized/d88d9fe8b5e1a677c1a569cd33ab8984.jpg
Slovenska istra
cache/resized/ab03b41f423d0b604a07060646c54e6c.jpg
Slovenska istra
cache/resized/27c31facb3d18470141cf5e4bb92f316.jpg
Skozi zgodovino

Na strani je 299 gostov in ni članov .

Top