Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit

Koper palača De Belli

Palača De Belli je ena izmed osrednjih in največjih palač V Kopru, nastala je v drugi polovici 16. stoletja. Renesančna palača z baročnimi dodatki, s poudarjenim in dvignjenim jedrom, ki ga krasi balkon s trojno odprtino in trifora nad drugim nadstropjem.

Skupaj s palačo Belgramoni Tacco predstavlja eno izmed prvih poskusov oblikovanja velikih plemiških palač v Kopru, na prehodu iz renesanse v barok. Odprtine v pritličju so bile predelane, v nadstopju pa lahko še vedno opazujemo balkon z osrednjim polkrožnim in dvema pravokotnima oknoma, glavna os stavbe pa je poudarjena predvsem z sredinskim dvignjenim čelom, kjer se nahaja še mala trifora s slepim okroglim oknom. Fasada palače je neometana, notranjost pa je v veliki meri neohranjena zaradi predelav stavbe v stanovanja. Pred izgradnjo bližnjega dijaškega doma, je levo od palače stal obsežen vrt zamejen z visokim zidom.

Tako zunanjost kot notranjost objekta kaže tipično beneško gotsko tridelno zasnovo, ki je tu veliko bolj jasna in razvita, kot je to bilo pri primerih iz prejkšnjega obdobja. Dvoramno stopnišče, ki povezuje vse etaže, je nameščeno v sredini zahodnega dela objekta.

To je prva stavba, pri kateri je glavna os poudarjena povsem izrazito, popolnoma brez blažilnih sredstev, in to ne v arhitektonskih detajlih, ampak predvsem s samo oblikovanostjo stavbne gmote, tako da se osrednji del sicer dvonadstropne palače povišuje še za eno nadstropje, ki pa je tokrat sklenjeno s trikotniškim čelom, česar doslej v Kopru še nismo srečali.

Prav vse arhitekture, o katerih smo doslej govorili, so imele slemena praviloma vzporedna z glavno fasado (na izjemo pri Fontiku smo opozorili). To simetrijo poudarja še dvoriščni trakt, v širini osrednje strani, ki pa se danes nekoliko izgublja v novejših neprimernih prizidkih. Vendar je arhitektonski izraz detajlov še vedno renesančen, zlasti trifor, ki markirata srednjo os. Samo drugo nadstropje se še za hip pretrga s prazno steno.

Notranja razdelitev prostorov precej odseva zunanjo ureditev fasade, zlasti s slavnostno dvorano v prvem nadstropju in obsežnim prostorom za zgornjo triforo. Posebnost te stavbe in velike večine njenih naslednic pa je, da se stopnišče v prvo nadstropje razvija v stranskem (levem) traktu.

Ta lepa renesančna palača je danes žal v slabem stanju; njena notranjost je razdeljena na veliko majhnih in neprimernih stanovanj.

Lokacija:
Cankarjeva 9, 9a, 9b. V jedru srednjeveškega mesta ob Cankarjevi ulici.

V Kopru so začeli pripravljalna dela za celovito prenovo ene najlepših in najbolj prepoznavnih stavb v mestu, palačo De Belli iz 16. stoletja.

Potem ko je občina maja lani Znanstvenoraziskovalnemu središču Koper podelila brezplačno stavbno pravico za 99 let, so stekle priprave na zahtevna gradbena dela v spomeniško zaščiteni palači. ZRS kot upravljavec stavbe je pridobil tudi gradbeno dovoljenje.

Postala bo upravna stavba vseh inštitutov koprskega Znanstvenoraziskovalnega središča s področij družboslovja in naravoslovja. V novih prostorih bo delovalo 80 zaposlenih, ki se že leta gnetejo na Garibaldijevi ulici v središču mesta. Izzivov pri prenovi ne bo manjkalo. Med temi je tudi, kako stavbo, zasnovano pred 500 leti, prilagoditi sodobni rabi.

V izdelavi je konservatorski načrt. "Poskušali bomo ohraniti čim več originalnih materialov. Se pravi hiša je kamnita in lesena, pričakujemo določene težave – les je v veliki meri propadel, to že zdaj vemo, ampak ga bomo v čim večji meri znova uporabili," pa je povedal arhitekt Milan Tomac iz Biroja Enota.

Palača De Bello danes Foto RTV SlovenijaPalača De Belli danes Foto Televizija Slovenija

Po drugi svetovni vojni so se prvotni lastniki izselili, zatem je občina v hiši uredila večje število stanovanj. Leta 2015 so se izselili še zadnji prebivalci. Zdaj je v njenem pritličju le skladišče mestnega gledališča. Večje prenove doslej ni dočakala.

"Zobu časa je bila prepuščena kot druge palače v mestnem jedru v povojnem obdobju, ko so imele pretežno stanovanjsko funkcijo," pove Tilen Glavina iz Znanstvenoraziskovalnega središča Koper.

Foto Televizija SlovenijaBalkon s trojno odprtino Foto Televizija Slovenija

Znanstveno raziskovalno središče bo moralo za prenovo 1330 kvadratnih metrov površin odšteti šest milijonov evrov. Nekaj iz lastnih sredstev, tudi s prodajo zdajšnjih prostorov, računajo pa še na pomoč države in na evropska sredstva. Če bo šlo po načrtih, bi dela končali v dveh letih. Gre za velik projekt, pomemben za celotno lokalno skupnost, poudarjajo pri ZRS-ju, kjer so že s prenovo palače Tiepolo Gravisi oz. nekdanje borilnice iz 15. stoletja pokazali, kako pomembno je ohranjati kulturno dediščino mesta.

Vir: 

http://m.slovenia.info/si/arhitekturne-znamenitosti/palaca-de-belli

https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/v-kopru-se-je-zacela-prenova-palace-de-belli-iz-16-stoletja/687860

 

Read 2477 times četrtek, 13 junij 2024 08:57