Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit

Kapeli

Med policama nad dolino reke Dragonje, ki nosita Koštabono na vzhodu in Puče s svojimi zaselki na zahodu, stojita dva majhna zaselka. Zgornji se imenuje Hrvatini, spodnji pa nosi ime Kapeli in je danes pretežno zapuščen, saj zaživi le, ko pridejo vikendaši.

Na kartah lahko opazimo, da je bil zaselek nekoč sestavljen iz dveh gospodinjstev, vendar danes lahko najdemo le še eno zapuščeno gospodarstvo. Prekipevajoča narava sili v nekdaj zelo skrbno obdelano zemljo in hišo. Kot zanimivost se v okolici hiše najde lovorjeva drevesa, ki dajejo neposredni okolici zelo prijeten in značilen vonj.

Nekdanje gospodarstvo, je premoglo enonadstropno hišo z nekdaj mogočnim zunanjim stopniščem, ki je vodilo v prvo nadstropje. Zadaj pa je bil prizidan hlev z gospodarskim poslopjem.

V Kapelih sta živeli dve družini. V domačiji na hribčku, so živeli Kapeli. Družina je imela posesti pod Koštabono in je tu živela več generacij. Zraven njihove domačije so se kasneje priselili še Glavinovi, ki so si zgradili svojo domačijo ob izviru.

Tudi v tem majhnem zaselku je gospodarstvo temeljilo na pridobivanju oljk in oljčnega olja. Živine je bilo malo, služila je predvsem za delo na njivah in za pridobivanje mleka, ki ga je potrebovala družina.

Družine so bile številne. Pri Kapelih je bilo, na primer, več družin skupaj, saj so živeli skupaj trije bratje, od katerih je eden umrl v avstro-ogrski vojski. Ker star način življenja po vojni ni več omogočal preživetja, se je večina mladih preselila v obalna mesta, ali pa so se dekleta omožila v okoliške vasi.

V bližini, pod cesto, se danes bohoti prenovljena domačija Glavinovih, v istrskem kamnu. Obdana je z oljčniki in se kiti z lepim razgledom po dolini reke Dragonje. Za hišo pa najdemo tudi balinc, kjer se novi Kapelci lahko sprostijo med vikendi.

Kapeli so večini ljudi neznan zaselek, tako kot bližnji Savalini, ki so se nahajali nad Škrlinami in so danes zapuščeni in pozabljeni. Vendar jih vedno pogostejši rekreativci spoznavajo in znajo take zaselke tudi ceniti, saj pričajo o nekdanjem načinu življenja v tem delu Slovenske Istre.

Viri:

 http://www.koper.si/index.php

Tekst: Salvatore Žitko

logo projekt postravitve inf tabel

Projekt »POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL IN INFO PANOJEV OB KULTURNIH ZNAMENITOSTIH V ZALEDJU MESTNE OBČINE KOPER« delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Za vsebino projekta je odgovorna Mestna občina Koper. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Read 2235 times ponedeljek, 10 april 2023 19:02