Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit

Koper patriarhov stolp

Patriarhov stolp z romansko odprtino na severni strani; je sicer enako dobro zidan kot hiša Percauz, vendar veliko manj razgiban in z manj odprtinami, kar daje precejšno težo domnevi, da gre za sestavni del najstarejšega koprskega obzidja.

Patriarhov stolp spada med starejše koprske arhitekture, zgrajen naj bi bil v 13. stoletju. Stolp je vpet v stavbno gmoto palače Del Bello, oblikuje njen severovzhodni vogal (v bližini zdravstvenega doma). Danes stolpasta oblika ni razpoznavna, saj naj bi bila stavba v preteklosti znižana na višino palače katere del je.

Patriarhov stolp 1Stranska skica Patriarhovega stolpa

Ime stolpa izvira iz dejstva, da naj bi nekoč na mestu palače Del Bello stala palača oglejskega patriarha, ki je občasno stanoval v Kopru pred beneško osvojitvijo mesta. Stolp naj bi predstavljal edini ohranjen del njegove rezidence, kar tudi ni presenetljivo, saj govorimo o obdobju, ko so plemiči svoja domovanja zaznamovali s stolpi in jim tako dajali srednjeveškitrdnjavski značaj. Patriarhov stolp je danes zapuščen in potreben še temeljitih stavbno-zgodovinskih raziskav.

Patriarhov stolpSkica nekdanjega stolpa

 Stolp se je nahajal v bližini stolne cerkve in sicer na področju sedanje Trubarjeve ulice ( tra Via Pier Paolo Vergerio in la Calle del Carmine ). Po vsej verjetnosti je šlo za opazovalni stolp. Stolp sicer uporablja dva imena: Del Bello in patriarhov stolp.

Vir:

http://www.slovenia.info/si/arhitekturne-znamenitosti/Patriarhov-stolp-.htm?arhitekturne_znamenitosti=405&lng=1

 

Read 1235 times torek, 07 marec 2023 08:50