Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit

Koper Fontico

Fontico je inštitucija, ki jo je potrebovalo vsako beneško mesto. Gre za skladišče žita, ki je igralo pomembno preskrbno vlogo, povezano je bilo tudi s trgovino.

Ponekod so fontiki sčasoma tudi postali prenočišča za trgovce. V Benetkah so jih imeli več, npr. Fondaco dei tedeschi, Fodaco dei turchi itd. Beseda izvira iz grškega pandokos, ki označuje prenočišča.

Koprski Fontico se omenja že leta 1392, končno obliko dobi okrog 1460, kasneje pa so še nekoliko spreminjali videz pročelja. Sodi med najstarejše zgradbe na trgu Brolo in mončo določa vlogo trga kot glavnega preskrbnega središča za prebivalstvo. Od vsega začetka je bila stavba namenjena za skladiščenje žita, ki so ga ob slabih letinah ali vojnah delili meščanom. Pročelje zaznamujejo gotska okna v nadstropju ter gotski portal, v pritličju pa lahko opazimo bogato okrašena renesančna okna. Poleg teh krasi pročelje še bogato heraldično okrasje, ki se nanša večinoma na embleme koprskih podestatov, ki so posebej prispevali k dobremu delovanju te preskrbne in socialne inštitucije. Med najpomembnejšimi je grb podestata Bernarda Dieda, ki vsebuje najstarejši primer simbola sonca, ki si je kasneje razvil v koprski grb.


Več na http://kraji.eu/slovenija/koper_trg_brolo/IMG_5213_koper_fontico_okraski/slo


Vir:
http://www.slovenia.info/?arhitekturne_znamenitosti=557&lng=1

Read 1429 times petek, 18 december 2020 20:42